• Nhổ răng hàm có nguy hiểm không?
    • Nhổ răng hàm có nguy hiểm không?

    • Chào Bác sĩ, cháu bị sâu 2 cái răng ở hàm dưới, giờ nó bị mẻ ra luôn. Cháu muốn đi nhổ hoàn toàn, mà cháu sợ lắm. Cháu không biết là nhổ răng hàm có nguy hiểm không, tại đó là vùng có nhiều dây thần kinh. Cháu còn đi học, cháu đi thi nhiều nên cháu lo trí nhớ bị giảm sút lắm.

Page 5 of 512345